USŁUGI BADAWCZE, ANALITYCZNE I KONSULTACJE PRZY OPRACOWANIACH (RAPORTY, PLANY, PROGRAMY)

Badania jakościowe na użytek procesów diagnostycznych i ewaluacji programów (np. wywiady, grupy zogniskowane, panele i okrągłe stoły)

Ekspertyzy i opinie (w tym wsparcie merytoryczne w pracach koncepcyjnych, projektowych lub opracowaniu programów i strategii)

Recenzje i oceny raportów, programów lub założeń do projektów rewitalizacyjnych
|
Prace badawcze, recenzenckie i konsultacje realizujemy w bezpośrednim kontakcie z zamawiającym albo on-line.