FACYLITACJA

FACYLITACJA – ZINDYWIDUALIZOWANE, NAJCZĘŚCIEJ WARSZTATOWE WSPARCIE DLA OSÓB LUB ZESPOŁÓW PODEJMUJĄCYCH DZIAŁANIA NA POLU REWITALIZACIZJI W MIASTACH


Facylitacja opiera się na wykorzystaniu „efektu publiczności” lub „efektu współdziałania”. Badania wykazały, że wpływ obecności biernych słuchaczy lub widzów na wykonanie zadania przez daną osobę/zespół może być pozytywny – otwierający na nowe możliwości, stymulujący, mobilizujący – ponieważ zwiększa efektywność, poprzez obniżanie poziomu niepewności i związanego z nim stresu.

Facylitacja ma na celu dostarczenie stymulacji lub bodźców do uzupełnienia wiedzy, nabycia umiejętności – zbudowaniu wzmocnienia w rozwiązaniu bieżących problemów, na przykład poprzez wydobycie posiadanej wiedzy, otwarcia na własne zasoby, w tym wyczuwanie potrzeb i przedmiotu koniecznych decyzji, od osoby/grupy – w sytuacji, gdy potrafią one zdiagnozować własne deficyty, sformułować pytania lub określić pole problemów, ale nie dysponują zasobami (np. intelektualnymi), które są konieczne do przejścia na kolejny, bardziej profesjonalny poziom realizacji działań rewitalizacyjnych.

Oferujemy:
• Konsultacje – pomoc merytoryczna w trybie „face to face” albo zdalaczynnie (online);
• Warsztaty – face to face – przeprowadzane w miejscu dogodnym dla zamawiającego, w formie intensywnych jednodniowych zajęć treningowych;
• Coaching online (w formie telekonferencji albo „skrojonego na miarę” webinarium).
Facylitację realizujemy po rozpoznaniu zasobów, potrzeb i możliwości zamawiającego.
Zakres i metody dobieramy indywidulanie, opcje online/telekonferencje realizujemy z wykorzystaniem prostych i powszechnie dostępne narzędzi (które nie wymagają zakupu nowych aplikacji/softwaru, a tym samym nie generują dodatkowych kosztów).