SZKOLENIA

Oferujemy szkolenia z zakresu planowania i wdrażania strategii rozwoju miast, rewitalizacji i mieszkalnictwa, badań i ewaluacji.
Program szkoleń przygotowujemy indywidualnie, według potrzeb Zamawiającego.
Stawiamy na interaktywną formę zajęć szkoleniowych, prowadzimy warsztaty poświęcone rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Szkolenia prowadzimy w siedzibie firmy, w salach dydaktycznych i warsztatowych (6-15 osób) nowoczesnego kompleksu biurowego AVENIDO w Bytomiu ( ul. Kędzierzyńska 17), w salach hotelu SEVEN w Bytomiu-Rozbarku albo w siedzibie Zamawiającego.

W II połowie 2020 r. oferujemy następujące szkolenia:

OPRÓCZ SZKOLEŃ OFERUJEMY RÓWNIEŻ WARSZTATY MISTRZOWSKIE