INFO

Firmę założyła i prowadzi:
dr inż. arch. DAGMARA MLICZYŃSKA – HAJDA

NIP: 626-00-07-628

REGON: 270531679

BPiBR REVIPLAN jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.