ON-LINE

Szkolenia on-line oferujemy w formie webinariów prowadzonych za pośrednictwem sprawdzonej i przyjaznej platformy ZOOM.

Obecnie oferujemy 6 godzinne, jednodniowe otwarte szkolenie nt. modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, która od listopada ub. roku stanowi zupełnie nowy element strategii rozwoju gminy.

Szkolenie adresowane jest do pracowników samorządowych, którzy na co dzień nie zajmują się zagadnieniami polityki przestrzennej czy planowania przestrzennego,
a są bezpośrednio zaangażowani w tworzenie strategii rozwoju gminy –
np. ekonomistów, prawników, finansistów.

Szkolenie poprowadzi doświadczona urbanistka – mgr inż. arch. Magdalena Kostencka-Burek.

Najbliższe szkolenie w formie webinarium odbędzie się 26 października, w godzinach 8:30 – 15:30; koszt szkolenia dla 1 osoby: 430,00 netto (+23% VAT).
Minimalna liczba uczestników: 5 osób.
To szkolenie oferujemy również w formie stacjonarnej, najbliższe 30 listopada.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy drogą elektroniczną, na adres: biuro@reviplan.pl