SZKOLENIA

Oferujemy szkolenia z zakresu planowania i wdrażania strategii rozwoju miast, rewitalizacji i mieszkalnictwa oraz badań, monitorowania i ewaluacji.
Program szkoleń przygotowujemy indywidualnie, według potrzeb Zamawiającego.
Stawiamy na interaktywną formę zajęć szkoleniowych, prowadzimy warsztaty poświęcone rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje tradycyjne szkolenia stacjonarne (face-to-face) w formule otwartej albo zamkniętej, jak również szkolenia on-line (webinaria).

Stacjonarne szkolenia otwarte prowadzimy w siedzibie firmy, w salach dydaktycznych i warsztatowych (7-15 osób) nowoczesnego kompleksu biurowego AVENIDO w Bytomiu ( ul. Kędzierzyńska 17) albo w salach hotelu SEVEN w Bytomiu-Rozbarku.
Szkolenia zamknięte organizujemy i realizujemy w siedzibie Zamawiającego.

Obecnie oferujemy:

6 godzinne, jednodniowe otwarte szkolenie nt. modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, która od listopada ub. roku stanowi zupełnie nowy element strategii rozwoju gminy.
Szkolenie poprowadzi doświadczona urbanistka – mgr inż. arch. Magdalena Kostencka-Burek.
Szkolenia nt. opracowania modelu funkcjonalno-przestrzennego oferujemy w formie on-line (26 października) oraz jako szkolenie stacjonarne (30 listopada).

Zapytania dotyczące szkoleń oraz zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną, na adres: biuro@reviplan.pl

Przyjmujemy również zamówienia na organizację i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego nt. opracowania modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej w nowej bądź aktualizowanej strategii rozwoju gminy.

W listopadzie oferować będziemy również inne szkolenia on-line, w tym dotyczące problematyki zapewniania dostępności w procesach rewitalizacji oraz rozwiązywania problemów powstających przy zamawianiu usług projektowych lub eksperckich na potrzeby procesu rewitalizacji. Proponowany zakres szkoleń i ich tematykę przedstawiają ramowe programy zajęć, które można pobrać w formacie pdf:

OPRÓCZ SZKOLEŃ OFERUJEMY RÓWNIEŻ WARSZTATY MISTRZOWSKIE