USŁUGI PROJEKTOWE

Oferujemy:

  • programy rewitalizacji różnego typu (LPR, MPR, GPR),
  • opracowanie i aktualizacja programów rewitalizacji
  • ewaluacja ex i post ante,
  • projekty rewitalizacyjne, w tym:
    – studia, modelowanie parametryczne, koncepcje, programy funkcjonalno-użytkowe,
    – projekty architektoniczno-budowlane oraz kompleksowe projekty przedsięwzięć w obszarach rewitalizacji (sfera funkcjonalno-przestrzenna, gospodarcza i społeczna),
  • nadzór nad realizacją projektów rewitalizacyjnych,
  • studia i analizy na potrzeby opracowania i realizacji programu rewitalizacji.