FACE TO FACE

Szkolenie w formie warsztatów, przeprowadzone przez REVIPLAN w na zamówienie Urzędu Miejskiego w Mławie.

Aktualna oferta szkoleń stacjonarnych:

Obecnie oferujemy 6 godzinne, jednodniowe otwarte szkolenie nt. modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, która od listopada ub. roku stanowi zupełnie nowy element strategii rozwoju gminy.

Szkolenie adresowane jest do pracowników samorządowych, którzy na co dzień nie zajmują się zagadnieniami polityki przestrzennej czy planowania przestrzennego,
a są bezpośrednio zaangażowani w tworzenie strategii rozwoju gminy –
np. ekonomistów, prawników, finansistów.

Szkolenie poprowadzi doświadczona urbanistka – mgr inż. arch. Magdalena Kostencka-Burek.
Szkolenie w formie stacjonarnej zaplanowane jest na 30 listopada 2021r. a udział w nim kosztuje 590,00 zł netto (+23%VAT) od osoby.
Minimalna liczba uczestników: 7 osób.
Opłata obejmuje: materiały szkoleniowe, posiłek (serwowany w przerwie obiadowej) oraz certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.
To szkolenie oferujemy również on-line (webinarium).

Program szkolenia można pobrać w formacie pdf:

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy drogą elektroniczną, na adres: biuro@reviplan.pl