WARSZTATY MISTRZOWSKIE

Oferujemy unikalną formę doskonalenia zawodowego – warsztaty mistrzowskie, adresowane do profesjonalistów, osób na stanowiskach decyzyjnych lub młodych pracowników naukowych.

Każdy warsztat jest przygotowany i prowadzony przez wybitnego specjalistę – naukowca, twórcę lub praktyka o niekwestionowanych, szeroko znanych osiągnięciach.

Zajęcia o zróżnicowanej i zindywidualizowanej formule oraz kameralny charakter warsztatów (max. 10 osób) umożliwiają uczestnikom roboczy, bezpośredni kontakt z mistrzem.

W cyklu 2021 (od kwietnia do grudnia) proponujemy 6 sesji warsztatowych. Szczegóły merytoryczne i organizacyjne oraz warunki uczestnictwa i cennik można pobrać TUTAJ.

Warsztaty mistrzowskie poprowadzą, między innymi:

mgr inż. arch. Mikołaj Stępień i mgr Paweł Charzewski – temat: „Praktyczne zastosowanie PPP/PPC w projektach renowacyjnych i rewitalizacji, na przykładzie dwóch realizacji w Poznaniu”.
Warsztaty planowane są na 16-17 kwietnia 2021, w Bytomiu.
Sala szkoleniowo-konferencyjna hotel SEVEN .

prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz – temat: „Teoria i praktyka analizy zróżnicowań struktury społeczno-przestrzennej miasta, jako fundament dla integracji planowania przestrzennego ze strategicznym planowaniem rozwoju”.
Warsztaty planowane są na 30 kwietnia 2021, w Warszawie.
Sala dydaktyczna w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.

mgr inż arch. Ewa Kipta – temat: ” Teoria i praktyka uspołecznienia procesu zmian w mieście „.
Warsztaty planowane są na 21-22 maja 2021, w Lublinie.

prof. inż. arch. Helena Freino (tbc)- temat: „Urbanistyka operacyjna w działaniu – problemy współczesnego miasta w percepcji społecznej i debacie publicznej„. Warsztaty planowane są na 4-5 czerwca 2021 r. w Szczecinie.

prof. inż. arch. Piotr Lorens – temat: „Planowanie przestrzenne w rozwoju współczesnego miasta – koncepcyjne aspekty integracji planowania przestrzennego ze strategicznym planowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego„.
Warsztaty planowane są na 17-18 września 2021 r., w Gdańsku.

mgr inż. arch. Bogusław Hajda – temat: „Innowacyjne wykorzystanie obiektów i przestrzeni publicznych – sporty miejskie jako katalizator rewitalizacji lub rozwoju społeczno-gospodarczego miasta„. Wykład wprowadzający wygłosi prof. dr hab. arch. Krzysztof Gasidło.
Warsztaty planowane są na 22-23 października 2021, w Bytomiu.
Sala szkoleniowo-konferencyjna hotel SEVEN .

OPRÓCZ WARSZTATÓW OFERUJEMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA