DORADZTWO

Oferujemy usługi doradcze online. Proponujemy dwie formy takiej usługi.

Zapytanie, jak i odpowiedź doradcy przekazywane są drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Mogą Państwo zadać pytanie doradcy, przesyłając je na adres e-mail: biuro@reviplan.pl a następnie – po zaakceptowaniu stawki honorarium – zlecić udzielenie porady lub opracowanie opinii, które pozwalają szybko otrzymać profesjonalną poradę w rozwiązaniu problemu. Odpowiedź lub opinia zostanie Państwu dostarczona drogą elektroniczną na wskazany adres.

Usługi doradcze za pośrednictwem platformy telekonferencyjnej umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na złożone pytania lub skonsultowanie problemów w szerszym gronie. Mogą Państwo zgłosić potrzebę uzyskania konsultacji online, przesyłając krótki opis zagadnienia i zasadnicze pytania, które mają być tematem konsultacji, na adres e-mail: biuro@reviplan.pl
Usługi doradcze zrealizujemy za pośrednictwem platformy Zoom, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego terminu, czasu trwania konsultacji i stawki honorarium.

Zapytanie o wycenę porady, opinii online lub konsultacji za pośrednictwem platformy telekonferencyjnej jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem. Zlecenie na usługę doradczą zostaje przyjęte do realizacji dopiero po zaakceptowaniu stawki honorarium i terminu wykonania usługi (z reguły do 3 dni) albo po zawarciu umowy na doradztwo online (przykładowa umowa znajduje się tutaj).

Elektroniczne usługi doradcze charakteryzuje niższa stawka honorarium, co jednak nie wpływa na poziom świadczonych usług. W ramach oferowanych usług doradczych online możemy również zaopiniować projekty czy plany, sporządzić uwagi lub rekomendacje do przekazanych przez Państwa dokumentów czy opracowań, związanych z rozwojem gminy.